6 Tháng Sáu, 2019 567 Comments

Thị trường bất động sản homestay là thị trường liên quan đến các căn hộ, nhà hoặc phòng cho thuê ngắn hạn, thường trong vòng 1 đến 30 ngày, cho khách du lịch