Một Ngày Khó Quên

  • Home
  • Một Ngày Khó Quên

Một Ngày Khó Quên

5 Tháng Chín, 2017 Lê Kim Quyền Comments Off
  • Dự án : 234834B
  • Người thực hiện: Lê Kim Quyền
  • Media: Trần Hoa – Nhã Trúc
  • Vận đơn: Phi Dũng – Anh Khôi
  • Báo cáo: Lê Kim Quyền

Đây là một cảm giác rất tuyệt vời khi nhận được sự công nhận và đánh giá cao về nỗ lực của mình và cả nhóm. Cảm giác này khiến tôi thấy tự hào vì đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc trong dự án marketing bất động sản này. Các nỗ lực không chỉ được thể hiện trong việc thực hiện công việc mà còn trong việc phối hợp và làm việc nhóm hiệu quả.

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm kích về sự hỗ trợ, đồng hành và giúp đỡ của các thành viên trong nhóm. Mỗi người đã đóng góp những giá trị đặc biệt cho dự án và tạo ra một môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ lẫn nhau và trao đổi kiến thức.

Tôi tin rằng, thành công của chúng tôi trong dự án này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là sự kết hợp của tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ kiến thức và kỹ năng trong nhóm. Đây là một bài học quý giá về việc làm việc nhóm và giúp tôi hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự hợp tác trong môi trường làm việc.

Tôi sẽ tiếp tục phát triển bản thân và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để đạt được những thành tích cao hơn trong tương lai. Tôi hy vọng rằng, với sự nỗ lực và đóng góp của tất cả thành viên, chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong các dự án tương lai.

Sáng 5/9/2017

Lê Kim Quyền