22 Tháng Ba, 2021 Comments Off

  Pháp lý: Nếu môi giới bất động sản không nắm rõ quy trình pháp lý và các quy định về bất động sản, có thể gặp phải các vấn đề về chủ

17 Tháng Ba, 2021 Comments Off

Đẹp hay không đẹp của một bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó yếu tố quan trọng nhất là quan điểm và sở thích của từng người.

13 Tháng Ba, 2021 Comments Off

Pháp luật Việt Nam có quy định cho hoạt động môi giới bất động sản. Dưới đây là một số quy định cơ bản: Điều kiện để trở thành môi giới bất động

4 Tháng Ba, 2021 2.595 Comments

Khi giao dịch bất động sản, các thủ tục cần thiết phải được tuân thủ để đảm bảo tính hợp pháp và giúp các bên liên quan tránh được các rủi ro pháp

2 Tháng Ba, 2021 Comments Off

- Thị trường bất động sản nông nghiệp là một phân khúc của thị trường bất động sản, bao gồm các loại đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng liên quan