24 Tháng Tư, 2020 Comments Off

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản trên toàn thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Một số ảnh hưởng đáng kể của dịch

8 Tháng Tư, 2020 Comments Off

Đây là một cảm xúc vô cùng tuyệt vời với tôi khi hoàn thành đơn hàng thứ 100 trong lĩnh vực marketing bất động sản. Tôi rất vui mừng và tự hào vì

2 Tháng Tư, 2020 Comments Off

  Tại Việt Nam, để mở văn phòng ký gửi bất động sản, bạn cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Dưới đây là