22 Tháng Năm, 2020 Comments Off

Những loại bất động sản có tính thanh khoản cao thường là những bất động sản có nhu cầu sử dụng cao và giá trị tài sản ổn định, bao gồm: Căn hộ

19 Tháng Năm, 2020 Comments Off

Có nhiều phương pháp để định giá một bất động sản, tùy thuộc vào mục đích định giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản. Dưới đây

16 Tháng Năm, 2020 Comments Off

Tỉ lệ chiết khấu phần trăm cho môi giới bất động sản thường được thỏa thuận giữa người môi giới và chủ sở hữu bất động sản. Tuy nhiên, tỷ lệ này thường