Môi giới bất động sản thường được chiết khấu bao nhiêu phần trăm? - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Môi giới bất động sản thường được chiết khấu bao nhiêu phần trăm?

Môi giới bất động sản thường được chiết khấu bao nhiêu phần trăm?

16 Tháng Năm, 2020 Lê Thị Kim Hằng Comments Off

Tỉ lệ chiết khấu phần trăm cho môi giới bất động sản thường được thỏa thuận giữa người môi giới và chủ sở hữu bất động sản. Tuy nhiên, tỷ lệ này thường dao động từ 1% đến 5% của giá trị giao dịch bất động sản.

Ở Việt Nam, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ chiết khấu môi giới không được quá 6% giá trị bất động sản. Tuy nhiên, trong thực tế, tỷ lệ này thường thấp hơn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa điểm, loại bất động sản, và mức độ cạnh tranh trong thị trường.

Đối với các dự án bất động sản lớn, có thể có một tỷ lệ chiết khấu khác nhau được áp dụng cho các đối tượng khách hàng khác nhau, ví dụ như tỷ lệ khác nhau cho khách hàng mua sỉ hoặc mua lẻ, hoặc cho các nhà đầu tư và người mua sử dụng.