• Home
  • Kỹ năng môi giới
2 Tháng Tư, 2023 Comments Off

Dự án: 2125594B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media:Phạm Thanh Tâm - Trương Tấn Khanh Vận đơn: Nguyễn thị Kim Thoa - Lê Ngọc Trâm Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Giá không

2 Tháng Tư, 2023 25.601 Comments

Dự án: 2125826B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media: Lê Ngọc Gia Hân - Nguyễn Trọng Hiếu Vận đơn: Ngô Văn Tâm -Dương Hoàng Tuấn Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Thấu hiểu

1 Tháng Tư, 2023 12.559 Comments

Dự án: 2124749B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media: Nguyễn thị Ánh Tuyết - Cao Văn Tính Vận đơn: Phạm Nhật Duy - Nguyễn Thanh Hải Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Khó

1 Tháng Tư, 2023 455 Comments

Dự án: 2124745B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media: Nguyễn Ánh Tuyết - Trương Thanh Bình Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng - Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Quảng

1 Tháng Tư, 2023 1.336 Comments

Dự án: 2124744B Người thực hiện: Đỗ Thị Xi Media: Lê Mỹ Linh - Trần Kim Dũng Vận đơn: Lương Gia Bảo - Lương hị Tuyết Ngọc Báo cáo: Lê Tấn Phương -Mua

1 Tháng Tư, 2023 22.983 Comments

.Dự án: 2124742B Người thực hiện: Đỗ Thị Xi Media: Lê Thị Hồng Hà - Trần Bình Minh Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng - Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Đỗ Thị Xi