27 Tháng Tám, 2020 2.626 Comments

Ở Việt Nam, các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm: Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án

26 Tháng Tám, 2020 Comments Off

Khi thị trường bất động sản bão hòa, các nhà đầu tư có thể thực hiện các hành động sau đây: Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Nhà đầu tư có thể

22 Tháng Tám, 2020 Comments Off

Để trở thành một môi giới bất động sản chuyên nghiệp, ở nhiều quốc gia, việc có giấy chứng nhận là cần thiết để thể hiện trình độ và năng lực của mình.

19 Tháng Tám, 2020 Comments Off

Môi giới bất động sản chuyên nghiệp ở các nước trên thế giới thường có một số điểm khác biệt so với Việt Nam, bao gồm: Yêu cầu về trình độ và bằng