27 Tháng Tám, 2020 2.626 Comments

Ở Việt Nam, các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm: Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án