14 Tháng Tư, 2019 Comments Off

Trong thời đại số hóa, video marketing là một công cụ quan trọng giúp các môi giới bất động sản tăng doanh số bán nhà. Dưới đây là một số cách để tăng

12 Tháng Tư, 2019 476 Comments

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là việc chuyển từ mục đích sử dụng đất hiện tại sang mục đích khác, ví dụ như từ đất nông nghiệp chuyển sang đất ở

3 Tháng Tư, 2019 Comments Off

Mối quan hệ với khách hàng: Đây là mối quan hệ quan trọng nhất của người môi giới bất động sản. Mối quan hệ này giúp người môi giới hiểu rõ nhu cầu