15 Tháng Sáu, 2020 Comments Off

Dự án: 1846437B Người thực hiện: Đỗ Thị Xi Media: Lê Thanh Thúy - Trần Nhật Hoàng Vận đơn: Nguyễn Phi Ý - Lê Công Dân Báo cáo: Đỗ Thị Xi Real estate

9 Tháng Sáu, 2020 Comments Off

Để tạo thương hiệu cho một môi giới bất động sản chuyên nghiệp, bạn cần thực hiện các bước sau: Xác định điểm mạnh của mình: Điểm mạnh của một môi giới chuyên

9 Tháng Sáu, 2020 Comments Off

Môi giới bất động sản để gắn bó lâu dài với nghề có thể cần đến các yếu tố sau đây: Đam mê: Một môi giới bất động sản có đam mê với