18 Tháng Ba, 2023 Comments Off

Một môi giới viên có thể nhận ký gửi bất động sản nếu anh ta là người được chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền chính thức của chủ sở hữu