Một môi giới viên có thể nhận ký gửi bất động sản được không?

  • Home
  • Một môi giới viên có thể nhận ký gửi bất động sản được không?

Một môi giới viên có thể nhận ký gửi bất động sản được không?

18 Tháng Ba, 2023 Lê Thị Kim Hằng Comments Off

Một môi giới viên có thể nhận ký gửi bất động sản nếu anh ta là người được chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền chính thức của chủ sở hữu bất động sản để thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản đó. Nếu anh ta chưa có quyền đại diện hoặc ủy quyền của chủ sở hữu, anh ta sẽ không được phép nhận ký gửi bất động sản.

Ngoài ra, để trở thành một môi giới viên bất động sản chuyên nghiệp, anh ta cần đáp ứng một số yêu cầu khác như có chứng chỉ hoạt động môi giới bất động sản, nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới bất động sản, và có mối quan hệ và kết nối với các đối tác trong ngành. Nếu anh ta đáp ứng các yêu cầu này, anh ta có thể nhận ký gửi bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật.