29 Tháng Mười Hai, 2022 Comments Off

Việc dự đoán thị trường bất động sản năm 2022 là khó khăn vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, có một số

15 Tháng Mười Hai, 2022 Comments Off

Dự án : Dự án Số 1 Người thực hiện: Nguyễn Văn TuấnMedia:Nguyễn Sĩ Hiệp Hoàng Thùy Linh Vận đơn:Phạm Quỳnh Trang Lê Văn Tiến Báo cáo:Nguyễn Văn Tuấn Khi tôi nhận được

1 Tháng Mười Hai, 2022 Comments Off

Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), tính đến tháng 9/2022, Việt Nam có khoảng 300.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, tăng