18 Tháng Tư, 2023 Comments Off

Dự án: 2124742B Người thực hiện: Đỗ Thị Xi Media: Lê Thị Hồng Hà - Trần Bình Minh Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng - Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Đỗ Thị Xi

6 Tháng Tư, 2023 Comments Off

- Đặc biệt là trong thời đại hiện nay khi các khách hàng có nhiều lựa chọn và tìm kiếm thông tin trực tuyến trước khi quyết định mua bất động sản. -

2 Tháng Tư, 2023 Comments Off

Dự án: 2125594B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media:Phạm Thanh Tâm - Trương Tấn Khanh Vận đơn: Nguyễn thị Kim Thoa - Lê Ngọc Trâm Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Giá không

2 Tháng Tư, 2023 24.724 Comments

Dự án: 2125826B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media: Lê Ngọc Gia Hân - Nguyễn Trọng Hiếu Vận đơn: Ngô Văn Tâm -Dương Hoàng Tuấn Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Thấu hiểu

1 Tháng Tư, 2023 3.078 Comments

Dự án:2124752B Người thực hiện:Lê Tấn Phương Media: Huỳnh Tấn Dũng - Trương Thanh Tâm Vận đơn: Nguyễn Phi Tòng-Phạm Thanh Thảo Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Được gặp gỡ và làm việc

1 Tháng Tư, 2023 9.220 Comments

Dự án: 2124749B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media: Nguyễn thị Ánh Tuyết - Cao Văn Tính Vận đơn: Phạm Nhật Duy - Nguyễn Thanh Hải Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Khó

1 Tháng Tư, 2023 215 Comments

Dự án: 2124745B Người thực hiện: Lê Tấn Phương Media: Nguyễn Ánh Tuyết - Trương Thanh Bình Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng - Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Đỗ Thị Xi -Quảng

1 Tháng Tư, 2023 Comments Off

Lĩnh vực bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh nhất hiện nay. Để tạo lợi thế cạnh tranh, bạn cần áp dụng một số chiến lược sau:

1 Tháng Tư, 2023 736 Comments

Dự án: 2124744B Người thực hiện: Đỗ Thị Xi Media: Lê Mỹ Linh - Trần Kim Dũng Vận đơn: Lương Gia Bảo - Lương hị Tuyết Ngọc Báo cáo: Lê Tấn Phương -Mua

1 Tháng Tư, 2023 22.016 Comments

.Dự án: 2124742B Người thực hiện: Đỗ Thị Xi Media: Lê Thị Hồng Hà - Trần Bình Minh Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng - Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Đỗ Thị Xi