Một số lý do môi giới không bán được hàng bao gồm

  • Home
  • Một số lý do môi giới không bán được hàng bao gồm

Một số lý do môi giới không bán được hàng bao gồm

2 Tháng Tư, 2023 Lê Tấn Phương Comments Off
  • Dự án: 2125594B
  • Người thực hiện: Lê Tấn Phương
  • Media:Phạm Thanh Tâm – Trương Tấn Khanh
  • Vận đơn: Nguyễn thị Kim Thoa – Lê Ngọc Trâm
  • Báo cáo: Đỗ Thị Xi

-Giá không hợp lý: Nếu giá bán không phù hợp với giá trị thực của bất động sản thì khách hàng sẽ không mua.

-Bất động sản có vấn đề: Nếu bất động sản có vấn đề về hạ tầng, quy hoạch, pháp lý, chất lượng xây dựng, thì khách hàng sẽ không mua.

-Thiếu kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng: Nếu môi giới không có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng tốt, họ sẽ không thể thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

-Không quảng cáo đúng cách: Nếu môi giới không quảng cáo đúng cách, khách hàng sẽ không biết đến sản phẩm.

-Không đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Nếu sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, họ sẽ không mua.

-Cạnh tranh với các môi giới khác: Nếu có quá nhiều môi giới cùng bán sản phẩm, môi giới có thể gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm.

-Thị trường đang chìm: Nếu thị trường đang ở giai đoạn suy thoái, khách hàng sẽ không muốn đầu tư vào bất động sản.

 

Chiều :14/10/2019

Lê Tấn Phương