25 Tháng Mười Một, 2020 551 Comments

Ở Việt Nam, các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm: Giao dịch chuyển nhượng bất động sản để thực hiện việc hợp nhất,

23 Tháng Mười Một, 2020 Comments Off

Để có nguồn khách hàng lớn trong lĩnh vực môi giới bất động sản, bạn có thể thực hiện các bước sau: Xây dựng mối quan hệ và kết nối: Hãy tận dụng

18 Tháng Mười Một, 2020 Comments Off

Hạ tầng đóng vai trò rất quan trọng trong đầu tư bất động sản vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và tiềm năng phát triển của tài sản đó. Hạ

13 Tháng Mười Một, 2020 Comments Off

Việc một môi giới bất động sản tham gia đầu tư cần được xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc các yếu tố sau: Khả năng tài chính: Trước khi quyết định đầu