Các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm

Các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm

25 Tháng Mười Một, 2020 Nguyễn Đăng Trường 431 Comments

Ở Việt Nam, các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm:

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản để thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi thực hiện các dự án đầu tư có tâm lực từ 6 triệu USD trở lên hoặc theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng tài sản do các tổ chức tín dụng thu hồi từ các khoản vay không trả nợ;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản của các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức có vốn Nhà nước chiếm 50% trở lên;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản để thực hiện quyền sử dụng đất tại khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế mới.

Lưu ý rằng các quy định trên chỉ là những trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản phổ biến ở Việt Nam và không phải là toàn bộ. Do đó, nếu bạn có nhu cầu thực hiện giao dịch bất động sản, nên tham khảo kỹ các quy định và luật pháp hiện hành để tránh vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 25/11/2020

Nguyễn Đăng Trường

431 Comments

leave a comment