10 Tháng Bảy, 2018 Comments Off

Bất động sản nông nghiệp có những đặc thù riêng mà môi giới cần nắm rõ để có thể tư vấn và giới thiệu sản phẩm một cách hiệu quả. Dưới đây là

1 Tháng Bảy, 2018 Comments Off

Dự án : 183624A Người thực hiện: Lê Thị Kim Hằng Media: Trương Minh Tú Hoàng Thị Hồng Dân Vận đơn: Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thành Luân Báo cáo: Lê Thị Kim Hằng