Các giao dịch được miễn thuế bất động sản gồm

  • Home
  • Các giao dịch được miễn thuế bất động sản gồm

Các giao dịch được miễn thuế bất động sản gồm

Ở Việt Nam, các trường hợp được miễn thuế giao dịch bất động sản theo Luật Thuế Nhà nước gồm:

Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình công cộng và các dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở, bán tài sản khác liên quan đến việc hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc các dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất thuộc các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản không kèm theo quyền sử dụng đất giữa người dân tộc thiểu số thuộc các vùng đặc biệt khó khăn và các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo;

Giao dịch chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, hộ gia đình cho nhau, trừ các trường hợp bán bất động sản được mua bằng hình thức vay vốn ngân hàng và bán trong thời gian chưa đủ điều kiện miễn thuế.

Lưu ý rằng các điều kiện và quy định miễn thuế cụ thể có thể khác nhau tùy từng trường hợp và nên được tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Sáng 27/8/2020

Nguyễn Đăng Trường

2.626 Comments