Môi Giới Chuyên Nghiệp Ở Các Nước Trên Thế Giới Khác Gì Ở Việt Nam

  • Home
  • Môi Giới Chuyên Nghiệp Ở Các Nước Trên Thế Giới Khác Gì Ở Việt Nam

Môi Giới Chuyên Nghiệp Ở Các Nước Trên Thế Giới Khác Gì Ở Việt Nam

19 Tháng Tám, 2020 Nguyễn Thành Luân Comments Off

Môi giới bất động sản chuyên nghiệp ở các nước trên thế giới thường có một số điểm khác biệt so với Việt Nam, bao gồm:

Yêu cầu về trình độ và bằng cấp: Ở nhiều quốc gia, để trở thành môi giới bất động sản, người ta phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên ngành, chứ không chỉ là giấy phép kinh doanh như ở Việt Nam.

Quản lý chuyên nghiệp: Trong khi ở Việt Nam, việc quản lý hoạt động của môi giới bất động sản vẫn chưa được chặt chẽ, ở nhiều quốc gia, có các tổ chức chuyên nghiệp giám sát và quản lý các hoạt động của môi giới bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp: Môi giới bất động sản ở nhiều quốc gia có kỹ năng giao tiếp tốt và thường sử dụng nhiều phương tiện để liên lạc với khách hàng như điện thoại, email, trang web, mạng xã hội và hội nghị trực tuyến.

Sử dụng công nghệ: Các môi giới bất động sản ở nhiều quốc gia sử dụng công nghệ để giúp quản lý thông tin khách hàng, quản lý danh sách bất động sản và quản lý hồ sơ. Ngoài ra, họ còn sử dụng công nghệ để quảng bá thông tin bất động sản của mình.

Tóm lại, môi giới bất động sản chuyên nghiệp ở các nước trên thế giới có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam, bao gồm yêu cầu về trình độ và bằng cấp, quản lý chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, việc nắm vững các kỹ năng và kiến thức này cũng đang trở thành một xu hướng phát triển của ngành bất động sản tại Việt Nam.