Các rủi ro môi giới bất động sản cần tránh bao gồm - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Các rủi ro môi giới bất động sản cần tránh bao gồm

Các rủi ro môi giới bất động sản cần tránh bao gồm

22 Tháng Ba, 2021 Nguyễn Đăng Trường Comments Off

 

Pháp lý: Nếu môi giới bất động sản không nắm rõ quy trình pháp lý và các quy định về bất động sản, có thể gặp phải các vấn đề về chủ quyền, tài sản và thừa kế.

Giá trị bất động sản: Môi giới cần kiểm tra giá trị của bất động sản để tránh mua bán với giá cao hơn thị trường hoặc giá thấp hơn giá trị thực tế.

Không đáng tin cậy: Các môi giới không đáng tin cậy có thể đưa ra thông tin sai lệch hoặc cố tình ẩn giấu thông tin quan trọng về bất động sản.

Tiền bạc: Môi giới bất động sản có thể gặp rủi ro khi tiền bạc liên quan đến giao dịch không được thanh toán đầy đủ hoặc đúng thời hạn, hoặc khi có các vấn đề về thuế và các khoản phí liên quan.

Khách hàng: Nếu không có đủ kỹ năng giao tiếp, môi giới có thể mất khách hàng hoặc gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng.

Thị trường: Thị trường bất động sản có thể thay đổi đột ngột, gây ra các rủi ro cho các môi giới bất động sản khi họ không đủ kiến thức và kinh nghiệm để thích nghi với thị trường mới.

Sáng 22/3/2021
Nguyễn Đăng Trường