Pháp luật Việt Nam có quy định cho hoạt động môi giới bất động sản? - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Pháp luật Việt Nam có quy định cho hoạt động môi giới bất động sản?

Pháp luật Việt Nam có quy định cho hoạt động môi giới bất động sản?

13 Tháng Ba, 2021 Lê Thị Kim Hằng Comments Off

Pháp luật Việt Nam có quy định cho hoạt động môi giới bất động sản. Dưới đây là một số quy định cơ bản:

Điều kiện để trở thành môi giới bất động sản:
Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực tài chính theo quy định của pháp luật.
Giấy phép hoạt động môi giới bất động sản:
Tất cả các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản đều phải có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Giấy phép này phải được đăng ký đầy đủ thông tin và được cấp lại định kỳ.
Một số trường hợp khác như môi giới trực tiếp với bên mua hoặc bên bán, thì không cần giấy phép nhưng phải có hợp đồng với bên còn lại.
Trách nhiệm của môi giới bất động sản:
Tôn trọng các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản.
Cung cấp đầy đủ thông tin về bất động sản cho khách hàng một cách trung thực và chính xác.
Giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản.
Bảo mật thông tin của khách hàng.
Không hành động gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, còn có nhiều quy định khác như về quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng, quy trình thực hiện giao dịch, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý và kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản, và nhiều quy định khác.