Maketing Bất Động Sản Là Gì? - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Maketing Bất Động Sản Là Gì?

Maketing Bất Động Sản Là Gì?

28 Tháng Tám, 2018 Nguyễn Thành Luân Comments Off


Marketing bất động sản là một hoạt động quảng bá sản phẩm bất động sản với mục đích thu hút sự quan tâm và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Hoạt động này bao gồm các chiến lược, kế hoạch và các hoạt động quảng bá nhằm giới thiệu sản phẩm bất động sản, tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh trên thị trường, và cuối cùng là thu hút khách hàng để mua hoặc thuê bất động sản đó.

Marketing bất động sản thường bao gồm việc định vị sản phẩm, xác định đối tượng khách hàng, tìm hiểu thị trường và các đối thủ cạnh tranh, thiết kế chiến lược quảng bá và tiếp cận khách hàng, tạo nên hình ảnh thương hiệu, phát triển các kênh tiếp cận khách hàng và xây dựng các chiến lược bán hàng và chăm sóc khách hàng.

SÀI GÒN ngày: 28/08/2018

Nguyễn Thành Luân