Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đóng Thuế Bao Nhiêu Phần Trăm??? - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đóng Thuế Bao Nhiêu Phần Trăm???

Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Đóng Thuế Bao Nhiêu Phần Trăm???

5 Tháng Bảy, 2021 Nguyễn Thị Kim Ngân Comments Off

Việc đóng thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tùy thuộc vào quy định của từng địa phương, loại đất và mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, thông thường, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ bị tính thuế theo mức độ gia tăng giá trị của đất. Mức thuế có thể từ 2% đến 60% giá trị đất trước khi chuyển đổi, tùy thuộc vào quy định của từng địa phương. Nếu bạn có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bạn nên liên hệ với cơ quan chức năng để biết rõ các quy định cụ thể và số tiền thuế cần phải đóng.