Thuế giao dịch bất động sản như thế nào - Môi Giới Chuyên Nghiệp

  • Home
  • Thuế giao dịch bất động sản như thế nào

Thuế giao dịch bất động sản như thế nào

Thuế giao dịch bất động sản (TGDĐBĐ) là một loại thuế áp dụng cho các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc quyền sử dụng bất động sản tại Việt Nam. TGDĐBĐ được quy định trong Luật Thuế Nhà và Luật Thuế Tài sản khác, được áp dụng từ ngày 1/7/2015.

Các khoản thuế cần phải nộp khi giao dịch bất động sản bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được tính trên giá trị giao dịch, với mức thuế là 10%.

Thuế TGDĐBĐ: Được tính trên giá trị giao dịch hoặc giá trị chuyển nhượng (nếu không có giá trị giao dịch), với mức thuế là 2% cho người dân và 4% cho tổ chức.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Nếu bạn là người cá nhân và bán bất động sản với giá trị lớn hơn giá trị nhà ở riêng lẻ được quy định tại pháp luật, bạn phải nộp TNCN với mức thuế là 2%.

Ngoài ra, nếu bất động sản được chuyển nhượng nhanh trong thời gian ngắn, còn được gọi là “bán nhanh”, hoặc được bán với giá cao hơn so với giá trị đăng ký của cơ quan chức năng, thì sẽ phải nộp thêm thuế tái nhận quyền sử dụng đất (TNQSDĐ) với mức thuế là 25% trên tổng giá trị bán.

Các khoản thuế này sẽ được tính và thu về bởi cơ quan thuế tại địa phương nơi bất động sản đó nằm. Việc nộp thuế là trách nhiệm của người bán và người mua bất động sản.

Chiều 23/03/2020

Nguyễn Đăng Trường

157 Comments

leave a comment