15 Tháng Tám, 2023 Comments Off

Đàm phán là một phần quan trọng của cuộc sống và làm việc hàng ngày. Tuy nhiên, nó cũng thường đi kèm với những khó khăn và thách thức riêng. Dưới đây là

15 Tháng Tám, 2023 Comments Off

Dự án: 212342B Người thực hiện: Nguyễn Đăng Dũng Media: Lê Thị Hồng Hà – Trần Bình Minh Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng – Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Nguyễn Đăng Dũng

15 Tháng Tám, 2023 Comments Off

Dự án: 2124652B Người thực hiện: Lê Thị Kim Hằng Media: Lê Thị Hồng Hà – Trần Bình Minh Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng – Hoàng Thị Hồng Dân Báo cáo: Lê Thị