Quy trình môi giới thường thực hiện trong việc bán hoặc mua bất động sản là gì? - Môi Giới Chuyên Nghiệp

 • Home
 • Quy trình môi giới thường thực hiện trong việc bán hoặc mua bất động sản là gì?

Quy trình môi giới thường thực hiện trong việc bán hoặc mua bất động sản là gì?

16 Tháng Tám, 2023 Nguyễn Đăng Trường Comments Off

Dự án: 2124654A

Người thực hiện: Nguyễn Đăng Trường

Media: Lê Thị Hồng Hà – Trần Bình Minh

Vận đơn: Nguyễn Phi Dũng – Hoàng Thị Hồng Dân

Báo cáo: Nguyễn Đăng Trường

Quy trình môi giới trong việc bán hoặc mua bất động sản có nhiều bước khác nhau, từ việc tìm kiếm tài sản phù hợp đến việc hoàn tất giao dịch. Dưới đây là một tóm tắt về quy trình chung mà môi giới thường thực hiện trong các giao dịch mua hoặc bán bất động sản:

Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng:

 • Trong trường hợp mua, môi giới sẽ thảo luận với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu về loại bất động sản, vị trí, kích thước, giá cả và các yêu cầu khác.
 • Trong trường hợp bán, môi giới sẽ thảo luận với người bán để hiểu rõ về tài sản, giá cả mong muốn và điều kiện giao dịch.

Bước 2: Tìm kiếm tài sản phù hợp:

 • Môi giới tìm kiếm các tài sản bất động sản phù hợp với yêu cầu của khách hàng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ, mạng lưới, và các nguồn thông tin thị trường.

Bước 3: Xem xét tài sản và đàm phán:

 • Khách hàng xem xét các tài sản mà môi giới đã tìm kiếm và chọn ra những tài sản phù hợp để xem.
 • Môi giới thường đàm phán giá cả và điều kiện giao dịch giữa khách hàng và người bán.

Bước 4: Đàm phán và thỏa thuận:

 • Môi giới thường đàm phán về giá cả, điều kiện giao dịch và các yếu tố khác giữa người mua và người bán. Mục tiêu là đạt được thỏa thuận mà cả hai bên đều hài lòng.

Bước 5: Đặt cọc và kiểm tra thông tin pháp lý:

 • Sau khi thỏa thuận được đạt được, người mua thường đặt cọc để thể hiện cam kết mua. Cùng lúc, môi giới sẽ kiểm tra thông tin pháp lý về tài sản như giấy tờ, quyền sở hữu, quyền lợi, và các tài liệu liên quan khác.

Bước 6: Hoàn thiện thủ tục pháp lý:

 • Môi giới hỗ trợ trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản, bao gồm việc thực hiện hợp đồng mua bán và các thủ tục liên quan khác.

Bước 7: Hoàn tất giao dịch:

 • Sau khi tất cả các điều kiện và thủ tục đã được hoàn thành, giao dịch sẽ được hoàn tất. Người mua sẽ thanh toán số tiền còn lại và nhận chìa khóa hoặc quyền sở hữu tài sản.

Bước 8: Theo dõi và hỗ trợ sau giao dịch:

 • Môi giới có thể tiếp tục hỗ trợ sau giao dịch bằng cách giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tài sản hoặc thị trường.

Lưu ý: Quy trình có thể biến đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể và quy định pháp lý của khu vực. Môi giới thường đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách hợp pháp và thuận lợi cho cả hai bên.